Isikuandmete turvalisus

E-poes ostude sooritamise käigus säilitab Car Motors Ostja kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Ostjale sobivate pakkumiste tegemiseks. Car Motors OÜ ei avalda temale teatavaks saanud Ostja isikuandmeid kolmandale osapoolele v.a kullerile transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostjal on õigus näha Car Motors OÜ käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise.